domů
Ornitologické zprávy

Ornitologická zpráva - LKHK

15.10.2012 - 31.10.2012
 

Vnitřní ornitologické pásmo.

Nebezpečí střetu s ptákem:     3  malé od GND -  50 m AGL

Risk of bird strike:                  3  small

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vnější ornitologické pásmo.

Nebezpečí střetu s ptákem :   4  spíše malé od GND - 300m AGL

Risk of bird strike:                 4  rather small

V okolí letiště zvýšená aktivita ptactva celý den.