domů
Ornitologické zprávy

LKCV

logo

                                                

V prostoru letiště Čáslav , který je charakterizován  vodními plochami v Polabské nížině a kopcovitou oblastí Česko moravské vrchoviny a Železných hor. se vyskytuje  převážná většina druhů ptáků, žijících v ČR. Četnost jejich výskytu závisí na ročním období.

Leden - Březen 

Výskyt havranů polních a kavky obecné v denní dobu do výšek 2300ft/ 700m  AMSL (1500ft/500 m AAL) při jarních a večerních přesunech z/na nocoviště.

Duben – Červen

  V tomto období se vyskytují  v prostoru  větší  skupiny hus ,špačků,havranů,vlaštovek a jiřiček. Období je charakterizováno vyváděním  mláďat  a je zaznamenáno nejvíce střetů s ptáky.

Červenec – Září

V tomto  období se vyskytují vlaštovky  a jiřičky ve velkých hejnech  v prostoru RWY a TWY.zejména před deštěm. Je zaznamenán zvýšený výskyt racků a špačků. V měsíci září začíná podzimní tah ptactva.

Říjen – Prosinec

Období je charakterizováno odletem vlaštovek,jiřiček,špačků a ostatních tažných ptáků. Tyto druhy se shromažďují v prostoru letiště do  výšek  FL75(6600 ft/2000 m AAL). Koncem října přilétávají havrani, jejichž nocoviště jsou zpravidla v letištním prostoru.

____slav__Small_.JPG

picture